Πανδέκτης

Ο Πανδέκτης του Ελληνικού Χορού είναι μια τράπεζα ψηφιοποιημένων τεκμηρίων και πληροφοριών που αφορούν τον ελληνικό χορό. Η τράπεζα έχει εγκατασταθεί στον εξυπηρετητή του Θεάτρου “Δορά Στράτου” στην Αθήνα. Το ομότιτλο έργο, που περιλαμβάνει την προμήθεια εξοπλισμού Η/Υ, την ανάπτυξη του πληροφορικού συστήματος, την ψηφιοποίηση-τεκμηρίωση, την έκδοση DVD και τη δημιουργία διαδικτυακής πύλης, υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας, μέτρο 1.3».

Το πληροφορικό σύστημα διατηρεί τις πληροφορίες στην γλώσσα αρχικής καταγραφής τους, είναι πολύγλωσσο, ενώ οι εκδόσεις και η διαδικτυακή πύλη είναι δίγλωσσες (ελληνικά, αγγλικά).

Η ψηφιοποίηση-τεκμηρίωση, που είναι το μεγαλύτερο υποέργο, ξεκίνησε το 2006, ολοκληρώθηκε το 2008 και θα συμπληρώνεται με νέο υλικό τα επόμενα χρόνια. Εργάστηκαν 27 άτομα και δεκάδες εθελοντές. Ο προϋπολογισμός είναι 600.000 € συγχρηματοδοτούμενος κατά 75% από το ΕΤΠΑ και κατά 25% από το ΥΠ.ΠΟ. Το Θέατρο συνέβαλε με δικούς του πόρους πέραν του εγκεκριμένου προϋπολογισμού και συνεχίζει να συμβάλει μετά την αποπεράτωση.

Το ψηφιοποιημένο και καταχωρημένο υλικό αποτελείται από:

α) Κείμενα: άρθρα, αποσπάσματα από βιβλία, ανακοινώσεις σε συνέδρια, ποιήματα, στίχοι τραγουδιών
β) Στατικές εικόνες: φωτογραφίες, χαρακτικά, έργα τέχνης, γραμματόσημα, αντικείμενα, φορεσιές, απόψεις, παρτιτούρες
γ) Κινούμενες εικόνες (βίντεο): σκηνές χορού από παραστάσεις και άλλες εκδηλώσεις, σεμινάρια, συνέδρια, διάλεξεις
δ) Ηχογραφήματα: από δίσκους, μαγνητοταινίες ή άλλες ηχογραφήσεις
ε) Μεταδεδομένα όλων των ανωτέρω.