Συγκρότημα

Το βασικό χορευτικό συγκρότημα αποτελείται από 50 χορευτές, 25 άντρες και 25 γυναίκες νεαρής ηλικίας. Επιπλέον συμμετέχουν χορευτές καταγόμενοι από ειδικές περιοχές, όπως η Κρήτη ή ο Πόντος, καθώς και χορευτές που μετακαλούνται από άλλες περιοχές. Το κυρίως μουσικό συγκρότημα αποτελείται από 15 οργανοπαίχτες και τραγουδιστές, όπου προστίθενται πάλι οι μετακαλούμενοι για ορισμένες περιοχές.

Πρόβες γίνονται καθημερινά πριν από την παράσταση επί 1 1/2 ώρα, πάντα μαζί με τους μουσικούς ώστε να διατηρείται η στενή σχέση μουσικού-χορευτή που χαρακτηρίζει τον παραδοσιακό χορό. Κάθε χρόνο υπάρχουν 10 περίπου κενές θέσεις από αποχωρήσεις χορευτών, για τις οποίες παρουσιάζονται δεκαπλάσιοι πεπειραμένοι χορευτές από όλη την Ελλάδα. Γίνεται σταδιακή επιλογή και μέχρι τον Μάιο έχει συμπληρωθεί το συγκρότημα. Όλοι έχουν κάποια πρωινή απασχόληση σαν βιοποριστικό επάγγελμα.

Αρκετά από τα στελέχη έχουν υπηρετήσει επί δεκαετίες το Θέατρο, με πρώτο έναν βιολιστή που δεν το άφησε επί 40 χρόνια. Άλλοι μεγάλωσαν μέσα σ’ αυτό εφόσον οι γονείς τους ήταν χορευτές ή μουσικοί της Δόρας Στράτου. Μερικοί χορευτές έχουν παντρευτεί μεταξύ τους και φέρνουν τα παιδιά τους εκεί, μια και η καθημερινή παρουσία εμπνέει την αφοσίωση και επιβάλλει έναν ιδιόμορφο τρόπο ζωής.