Συλλογή

ΟΙ ΦΟΡΕΣΙΕΣ

Το κύριο (το μόνο μάλλον) περιουσιακό στοιχείο του Θεάτρου είναι η φορεσιές του. Πρόκειται για έναν πραγματικό θησαυρό, τη μεγαλύτερη σε μέγεθος και σε αξία συλλογή του είδους. Περίπου 2000 φορεσιές με τα κοσμήματα και τα εξαρτήματά τους, ραμμένες στα αντίστοιχα χωριά σε άλλες εποχές. Παράλληλα έχει συγκεντρωθεί ένας δεύτερος θησαυρός: η συνεχής επαφή με το κοινό στις παραστάσεις, οι επιτόπιες έρευνες και η συνεργασία με τα χορευτικά συγκροτήματα έχουν πλουτίσει το αρχείο με σπάνιες πληροφορίες. Μαζί λοιπόν με τη φορεσιά-αντικείμενο υπάρχει η φορεσιά-γνώση.

Αυτές φοριούνται στις παραστάσεις (δυστυχώς, μια και δεν υπάρχει η οικονομική δυνατότητα να γίνουν αντίγραφα) και έχουν παρουσιαστεί σε ειδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το κάθε κομμάτι είναι καταχωρημένο σε βάση δεδομένων (12.000 κομμάτια), τα δε κοσμήματα είναι και φωτογραφημένα. Η μοναδική αυτή συλλογή, συνδυασμένη με την συστηματική αναζήτηση πληροφοριών, επέτρεψαν τη δημιουργία του πρωτοποριακού CD-ROM “Παραδοσιακές φορεσιές”. Είναι από το πρώτο CD-ROM που έγινε στην Ελλάδα με πολιτιστικό θέμα και το πρώτο σαν εγκυκλοπαίδεια φορεσιάς στον κόσμο.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με προοπτική: α) μια επανέκδοση του CD-ROM στα αγγλικά με πολλές συμπληρωματικές πληροφορίες, β) την επανέκδοση του λευκώματος “40 φορεσιές” στα γαλλικά και γερμανικά, γ) την έκδοση του λευκώματος “Παραδοσιακές βελονιές”, δ) τη συνέχιση της σειράς βιντεοκασετών “Κεφαλοδεσίματα”, και άλλες παραγωγές.

Οι τύποι φορεσιών στην ιματιοθήκη του Θεάτρου αναφέρονται αναλυτικά παρακάτων. Είναι συνολικά 98 τύποι γυναικείων και 44 αντρικών, συνήθως σε 10 ή περισσότερες φορεσιές στον κάθε τύπο. Πέρα από αυτές υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός από κομμάτια, είτε από τις ίδιες φορεσιές είτε από άλλες. Για την καλύτερη παρακολούθηση έχει αναπτυχθεί ένα σύστημα κωδικοποίησης, του οποίου αναφέρεται ο κωδικός αριθμός προκειμένου να ταξινομήσουν τα χορευτικά συγκροτήματα και τα μουσεία τις δικές τους φορεσιές.