Αρχαία Όρχηση

Η Ομάδα Μελέτης της Αρχαίας Όρχησης λειτουργεί από το 1991 στο Θέατρο «Δόρα Στράτου». Η ιδιομορφία της Ομάδας είναι ότι συνδυάζει την επιστημονική έρευνα με την καλλιτεχνική αναζήτηση. Η θεωρητική έρευνα έχει αποδώσει τη δημοσίευση πολυάριθμων βιβλίων, άρθρων και ανακοινώσεων σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Η πρακτική εφαρμογή περιλαμβάνει μαθήματα χορού, σεμινάρια, διαλέξεις και παραστάσεις.

Στο πρόγραμμα συνδυάζονται η θεωρητική και η πρακτική μελέτη και έρευνα, τόσο της ελληνικής Αρχαιότητας (όρχηση, μουσική, αρχαίο δράμα), όσο και διαφορετικών χορευτικών παραδόσεων (σύγχρονος ελληνικός και παραδοσιακός, ινδικός, ανατολίτικος, αφρικάνικος, ιαπωνικός, σύγχρονος χορός κ.ά.). Επίσης μελετώνται μορφές χοροθεραπείας από την Αρχαιότητα ως τις μέρες μας.

Μερικά από τα θέματα που έχουν αναπτυχθεί είναι: κίνηση, χορός, αρχαιολογικά, φιλολογικά στοιχεία και φιλοσοφικές προϋποθέσεις του αρχαίου ελληνικού χορού, αρχαίο δράμα (θεωρία και πράξη), οι Δελφικές Γιορτές και η ποίηση του Αγγελου Σικελιανού, η γυναίκα στην αρχαιότητα, χορός και μαγεία, διεπιστημονική προσέγγιση του χορού, εφαρμογές στην εκπαίδευση, στη χοροθεραπεία, στη δια βίου μάθηση κ.ά.

Πέρα από τη μελέτη, σκοπός της Ομάδας είναι η παραγωγή χοροθεατρικών παραστάσεων από τα ίδια τα μέλη της.
Συντονίζει η Δρ. Αννα Λάζου, ενώ συμβάλλουν πολλοί καταξιωμένοι δάσκαλοι και ερευνητές από το χώρο του χορού και γενικότερα των γραμμάτων και των τεχνών.

Οι φετινές συναντήσεις θεωρίας και πράξης (δράμα, όρχηση, φιλοσοφία) συνεχίζονται μετά από δεκαετίες γόνιμης μελέτης και εφαρμογής. Κάθε Τρίτη 17:30 και Πέμπτη 19:30, από 1 Οκτωβρίου 2019. Δεκτοί ανεξαρτήτως ηλικίας και εμπειρίας.

Διαδικτυακά μαθήματα θεωρίας & πράξης του αρχαίου ελληνικού χορού για τη χειμερινή περίοδο κάθε Τρίτη 19:30
Παράλληλα πραγματοποιούνται δια ζώσης σεμινάρια χορού για 10μελή τμήματα, στην οδό Σχολείου 8 (γραφεία του Θεάτρου) με το παρακάτω πρόγραμμα:
    Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου, 18:00
    Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου, 18:00
    Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου, 18:00
    Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου, 18:00
Εγγραφή με υποβολή βιογραφικού σημειώματος στο mail@grdance.org
Διεθνής πιστοποίηση σπουδών με την συμπλήρωση 150 ωρών παρακολούθησης.