Σεμινάρια χορός και παραδοσιακός πολιτισμός

Mar13

Σεμινάρια “Χορός και παραδοσιακός πολιτισμός” – H χορευτική παράδοση της Κληματιάς Ιωαννίνων

“H χορευτική παράδοση της Κληματιάς Ιωαννίνων” με ζωντανή ορχήστρα: Χαράλαμπος Χαλκιάς (κλαρίνο), Πέτρος Χ. Χαλκιάς (κλαρίνο), Παναγιώτης...