Φορείς συνεργαζόμενοι με το Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ένας Φορέας (ή ένα χορευτικό συγκρότημα) μπορεί να αναγνωριστεί από το Θέατρο «Δόρα Στράτου» ως συνεργαζόμενος με αυτό, με βάση το γεγονός ότι σε αυτήν διδάσκονται οι ελληνικοί χοροί σύμφωνα με το πρόγραμμα του Θεάτρου.

Η αναγνώριση συνεπάγεται τη συνεχή συνεργασία και αλληλοβοήθεια ανάμεσα στο Θέατρο και στο Φορέας.

Κανονισμός για Συνεργαζόμενους με το Θέατρο Φορείς (2016)

Ενημέρωση μαθητού Συνεργαζόμενου φορέα (2016)

Αίτηση εγγραφής μαθητού Συνεργαζόμενου φορέα (2016)

Σχέδιο Συμφωνητικού με συνεργαζόμενο φορέα (2016)