ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σεπ23

Μαθήματα Αρχαίας Όρχησης

Έναρξη την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2014, ώρα 15:00-16:30 στο Σπίτι του Χορού, οδός Σχολείου 8 στην Πλάκα. Διδάσκονται κίνηση, χορός, αρχαίο δράμα, φωνητική και προσωδία με βάση την έρευνα της Αρχαίας Ορχησης. Λειτουργούν τμήματα αρχαρίων και προχωρημένων, καθώς και τμήμα παιδικής όρχησης. Οι μαθητές γίνονται δεκτοί κατόπιν επιλογής.

Παράλληλα οι εγγεγραμμένοι μαθητές μπορούν να παρακολουθούν τις ερευνητικές συναντήσεις της Ομάδας Μελέτης της Αρχαίας Όρχησης, κάθε πρώτη Πέμπτη του μήνα στις 15:30, τα ειδικά σεμινάρια και τα σχετικά συνέδρια, καθώς και να συμμετέχουν στις παραστάσεις του θιάσου της Ομάδας στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Με την συμπλήρωση 150 ωρών οι μαθητές παίρνουν διεθνή πιστοποίηση των σπουδών τους.

Πληροφορίες

Άννα Λάζου, Φιλοσοφική Σχολή 509, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 15784 Αθήνα.

κινητό 69 8394 2295, lazou2011.ancientorchesis@gmail.com

Leave a Comment