ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Φεβ10

Η Ομάδα Μελέτης της Αρχαίας Όρχησης λειτουργεί από το 1991 στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Η ιδιομορφία της Ομάδας είναι ότι συνδυάζει την επιστημονική έρευνα με την καλλιτεχνική αναζήτηση. Η θεωρητική έρευνα έχει αποδώσει τη δημοσίευση πολυάριθμων βιβλίων, άρθρων και ανακοινώσεων σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Η πρακτική εφαρμογή περιλαμβάνει μαθήματα χορού, σεμινάρια και καλλιτεχνικές παραστάσεις.

Στο πρόγραμμα συνδυάζονται η θεωρητική και πρακτική μελέτη και έρευνα, τόσο της ελληνικής Αρχαιότητας (όρχηση, μουσική, αρχαίο δράμα), όσο και διαφορετικών χορευτικών παραδόσεων (σύγχρονος ελληνικός και παραδοσιακός, ινδικός, ανατολίτικος, αφρικάνικος, ιαπωνικός, σύγχρονος χορός κ.ά.). Επίσης μελετώνται μορφές χοροθεραπείας από την Αρχαιότητα ως τις μέρες μας.

Μερικά από τα θέματα που έχουν αναπτυχθεί είναι: κίνηση, χορός, αρχαιολογικά, φιλολογικά στοιχεία και φιλοσοφικές προϋποθέσεις του αρχαίου ελληνικού χορού, αρχαίο δράμα (θεωρία και πράξη), οι Δελφικές Γιορτές και η ποίηση του Άγγελου Σικελιανού, η γυναίκα στην αρχαιότητα, χορός και μαγεία, διεπιστημονική προσέγγιση του χορού, εφαρμογές στην εκπαίδευση, στη χοροθεραπεία και στη δια βίου μάθηση κ.ά.

Στο τέλος του κύκλου μαθημάτων χορηγείται πιστοποιητικό σπουδών.

Πέρα από τη μελέτη, σκοπός της Ομάδας είναι η παραγωγή χοροθεατρικών παραστάσεων από τα ίδια τα μέλη της.

Leave a Comment